Vraag:

Pioniersplekken worden begeleid door Pioniersbegeleiders die, als zelfstandige, deze nieuwe vormen van kerk zijn coachen. Voor een aantal plekken ben ik benaderd om deze te begeleiden.

Oplossing:

Als Pioniersbegeleider probeer ik kansen te zien en mee te denken over de realisatie hiervan. Dit doe ik vanuit de begeleidingsdriehoek waarbij alle relaties aandacht behoeven. Focus ligt wel nadrukkelijk op het pioniersteam en de coaching hiervan. Onderstaande plekken mag ik namens de Protestantse kerk in Nederland begeleiden:

Daarnaast ben ik gevraagd om Fresh Expressions van het Leger des Heils te begeleiden:

‘Kansen zien en randvoorwaarden creëren’ is iets waar ik enthou-siast van wordt. De afgelopen jaren heb ik in hele verschillende contexten geprobeerd om ideeën uit te werken, mensen te verbinden en daarmee hopelijk bijgedragen aan Zijn Koninkrijk. Dat is wat mij ook stimuleert als pionierbegeleider. Samen werken, vanuit een eigen verantwoordelijkheid en expertise aan groei. En deze groei is, wat mij betreft zowel kwantitatief (aantallen) als kwalitatief (verdieping).