Vraag:

Binnen Teen Challenge werd er gebruik gemaakt van MS365 maar dit was niet goed ingericht. Zowel het gebruik van de functies als het document management systeem vroeg om een heldere visie en goede inrichting.

Oplossing:

Als IT manager heb ik namens Silverant geadviseerd om het IT landschap te optimaliseren en deze stappen vorm gegeven. Naast de MS365 inrichting is ook geadviseerd op communicatie (VoIP), archivering, security en netwerk. Daarnaast is er ook geadviseerd om te komen tot selectie van een passend e CRM oplossing.

Reflectie:

We zijn Wout dankbaar voor zijn deskundige advies en plezierige communicatie. We hebben echt forse stappen gezet in de IT waardoor we beter kunnen samenwerken als organisatie.