Vraag:

Siriz wil een onderscheidende positie innemen in de hulpverlening aan tienermoeders. Het IT landschap was zeer versnipperd en vroeg om een integrale visie.

Oplossing:

Als strategisch adviseur heb ik Siriz geholpen bij de ontwikkeling van een duurzame IT strategie. Na een Quick Scan waarin de de huidige situatie in beeld was gebracht heb ik door middel van interviews informatie en wensen opgehaald. Op basis van al deze informatie heb ik een IT strategie ontwikkeld die recht doet aan de eigenheid van Siriz en een duidelijk kader geeft voor IT innovatie.

Reflectie:

Veel waardering voor zowel de inhoudelijke expertise als de plezierige procesbegeleiding. Siriz heeft hierdoor forse stappen kunnen zetten qua IT maar ook kosten bespaard gelet op efficiency en betere contracten met leveranciers.