Vraag:

Een training voor alle docenten in het Reformatorisch Voortgezet Onderwijs als onderdeel van de Godsdienst Pedagogische Vorming. Dit is een kopstudie voor docenten van de aangesloten VO scholen. Voor de module 3 ‘Adolescent in het onderwijs’ moet een centrale bijeenkomst, training verzorgd worden.

Oplossing:

Een training gebaseerd op het Ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner waarbij alle systemen die impact hebben op de identiteit van adolescenten de revue passeren. Dit doe ik op basis van theologische, pedagogische en sociologische kennis. Instructie, didactische werkvormen en interactie wisselen elkaar af.

Reflectie:

Eerste bijeenkomst die zinvol is. Enorm genoten van Wout Schonewille. Mooie werkvormen en interactief.

Mooi verhaal vanuit ervaring en tegelijk ook een open houding. Goede vragen. Top spreker! Informatief en actief!