Vraag:

De Bethelkerk, Protestantse wijkgemeente wilde een vervolg geven aan een opvoedingsgesprek tussen ouders van 12 – 23 jaar.

Oplossing:

In overleg heb ik een thema avond ontwikkeld om ouders met elkaar in gesprek te laten komen over geloofsopvoeding. Tijdens de training hebben we gekeken naar geloofsopvoeding met een geloofsbril’ (theologisch), opvoedbril (pedagogisch) en cultuurbril (sociologisch). Kennis overdracht heb ik afgewisseld met didactische werkvormen om het leerrendement optimaal te laten zijn.