Vraag:

De Protestantse Mathéuskerk in Delft wilde naar aanleiding van een essentie-traject investeren in een aantal focuspunten door inzet van externe expertise.

Oplossing:

Namens Jeugdwerk.info heb ik een projectvoorstel geschreven met de titel ‘Focus op Groei’ waarbij de volgende speerpunten zijn geformuleerd:

  • Verlenging van participatie in het jeugdwerk
  • Verdieping door meer aan te sluiten bij geloofsvragen
  • Verbreding door doelgroep van doeners aan te spreken.

Met deze drie focuspunten zijn we aan het werk gegaan waarbij ik als adviseur functioneerde en het proces bewaakte.