Vraag:

De Protestantse gemeente ‘S Hertogenbosch wilde een bezinning op het jeugdwerk met alle betrokkenen bij het jeugdwerk. Enerzijds om jeugdleiders te bemoedigen en anderzijds een impuls te geven aan het jeugdbeleid.

Oplossing:

Omdat het een veel omvattende vraag is heb ik voorgesteld om het te verbreden naar een traject bestaande uit:

  • Inventarisatie: digitale vragenlijst over visie, waardering en tips voor jeugdwerk activiteiten
  • Bezinning: training waarbij de inventarisatie leidend is voor het gesprek over ‘GROEIEN’
  • Plan: op basis van inventarisatie en de bezinning heb ik een adviesplan opgeleverd

Leidend in dit traject was het Groeiplan waarbij aandacht is voor ontwikkelingspsychologie, relaties, doelstellingen en theologische uitgangspunten.