Vraag:

Met ‘Geloven in de buurt’ wil het Leger des Heils investeren in nieuwe plekken, Fresh Expressions waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. Om deze nieuwe plekken te ondersteunen ben ik gevraagd om als Pionierbegeleider de teams te coachen.

Oplossing:

Met elke pioniersplek, Fresh Expression maak ik een Reisplan met begeleidingsmomenten. Tijdens deze momenten bespreken we de ontwikkeling van de pioniersplek, de eigen rol in deze ontwikkeling en de relaties met betrokken partijen.

Reflectie:

De gesprekken met Wout helpen mij om te reflecteren op mijn werk als pionier. Vooral het strategisch stappen zetten en gestructureerd aanpakken van de ontwikkeling helpen mij echt.