Gouda  ‘Alleen en zonder collega’s is het soms echt taai’ is de reactie van veel jeugdwerkers die in dienst zijn van een lokale kerkJeugdwerkers werken vaak op eenzame plekken zonder team en een organisatie achter zich. Daarom heeft de Protestantse kerk in Nederland een overeenkomst gesloten met Jeugdwerk.info voor de werkbegeleiding van lokale jeugdwerkers.  

 

Lokale jeugdwerker 

In een grotendeels vrijwillige context, mist een jeugdwerker collega’s om te sparren over het werk en de uitdagingen. Omdat veel jeugdwerkers jong zijn en beperkte werkervaring hebbenis begeleiding essentieel voor zowel de jeugdwerker als voor de kwaliteit van het werk. De werkbegeleiding door Jeugdwerk.info bestaat uit coachgesprekkentips en adviezen door een senior jeugdwerker met brede ervaring.  

 

Gemeenten 

Veel kerken hebben weinig ervaring met werkgeverschap en verwachten veel van een jeugdwerkerDaarbij is de bevlogenheid van jeugdwerkers groot en krijgen ze veel vrijheid in de uitvoering van hun taken.  Dit maakt dat het werken in de kerk intensief is en de kans op vastlopen groot. Gemeenten moeten daarom serieus werk maken van goede begeleiding van jeugdwerkers. Als onderdeel van de werkbegeleiding, helpt Jeugdwerk.info ook bij het vaststellen van een werkplan voor een planmatige aanpak en realistische verwachtingen.  

 

Landelijke kerk 

De mobiliteitspool van de Protestantse kerk in Nederland heeft de behoefte aan goede werkbegeleiding voor jeugdwerkers van harte onderstreept. Daarom is er een overeenkomst gesloten met Jeugdwerk.info om alle jeugdwerkers, die vanuit de mobiliteitspool werken in gemeenten, te gaan begeleiden. ‘We zijn blij met het vertrouwen in Jeugdwerk.info maar het is vooral goed nieuws voor de jeugdwerkers. Hierdoor kunnen we samen investeren in een gezond klimaat voor werkers en de jeugd in gemeenten’ aldus Wout Schonewille, coördinator van Jeugdwerk.info 

Gouda  We zijn een stichting! Dat heeft het netwerk van Jeugdwerk.info gevierd aan het begin van 2019. Nadat er de afgelopen twee jaar stevig geïnvesteerd is in het christelijk jeugdwerk was het tijd voor een volgende stap: het oprichten van een stichting.  

 

Stichting 

Het Innovatieve Netwerk voor Freelancers en Onderzoek in christelijk jeugdwerk is gestart in 2017. Nadat het netwerk, van zelfstandige jeugdwerk professionals, twee jaar lang heeft samengewerkt in het jeugdwerk was het tijd voor een nieuwe fase. Met de Stichting Jeugdwerk.info is er een betere positie gevonden en laten we ook zien dat het initiatief duurzaam is. De huidige kartrekkers van Jeugdwerk.info vormen het bestuur, aangevuld met twee externen. Martin de Groot, Gert Schouten en Ramona van den Hoed zullen het netwerk vertegenwoordigen in het bestuur. Joanneke Vreeken is als penningmeester toegetreden en daarnaast zijn we nog op zoek naar een externe voorzitter.  

 

Aanleiding 

Het initiatief voor Jeugdwerk.info in januari 2017 is genomen door Wout Schonewille ‘gemeenten hadden behoefte aan een meer flexibele inzet van jeugdwerk professionals en tegelijk  wilden we als jeugdwerkers samen werken en elkaar scherp houden.’  

Naast al het goede wat er al gebeurd door landelijke jeugdorganisaties en lokale jeugdwerkers biedt Jeugdwerk.info ‘a Boost’ door Advies, Begeleiding, Ontwikkeling, Onderzoek, Spreken en Trainen.  

 

Activiteiten 

De afgelopen twee jaar hebben zo’n 18 jeugdwerkers deel uitgemaakt van Jeugdwerk.info en elkaar ontmoet, bemoedigd en samen opdrachten uitgevoerd. Naast de ondersteuning van gemeenten uit verschillende christelijke stromingen worden er ook lokale jeugdwerkers begeleid door partners van Jeugdwerk.info. Daarnaast zijn er ook voor diverse landelijke jeugdorganisaties opdrachten uitgevoerd waardoor we een flexibele schil kunnen bieden met specifieke ervaring en kennis voor organisaties.  

 

Plannen 

Het komende jaar willen we onze activiteiten meer onder de aandacht brengen van kerken en gemeenten en waar mogelijk ook concepten ontwikkelen die een impuls geven aan kwalitatief goed jeugdwerk. Daarnaast willen we graag participeren in initiatieven voor professionalisering van jeugdwerkers. Als coördinator zal Wout Schonewille verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse leiding van Jeugdwerk.info. ‘We blijven dienstbaar aan het christelijk jeugdwerk omdat ons hart klopt voor God en voor jongeren’.  

 

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

 

Gouda – Jeugdwerk.info als nieuw initiatief in christelijk jeugdwerk gaat lokale jeugdwerkers begeleiden. Naast de vragen uit het werkveld voor begeleiding speelt ook mee dat JOP per februari geen inhoudelijke begeleiding meer gaat bieden. Een aantal ervaren jeugdwerkadviseurs wil de continuïteit van deze begeleiding, en daarmee de kwaliteit van het jeugdwerk in gemeenten, garanderen.  

Begeleiding 

Met het besluit van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in april 2016 is de reorganisatie van de Dienstenorganisatie in gang gezet. Consequenties van deze besluitvorming is dat naast het afscheid van de gemeenteadviseurs ook de begeleiding aan professionele jeugdwerkers stopt. JOP verzorgde zowel werkbegeleiding aan jeugdwerkers die vanuit de Dienstenorganisatie geplaatst zijn in lokale gemeenten, als aan jeugdwerkers die in dienst zijn van lokale gemeenten. Deze werkbegeleiding richtte zich op de persoonlijke coaching  en op inhoudelijke ondersteuning van het werkplan. Door de reorganisatie van de Dienstenorganisatie, kan JOP deze begeleiding vanaf februari 2017 niet meer verzorgen. In het najaar is hier door JOP op geanticipeerd door het leggen van contact met ervaren jeugdwerkadviseurs die als freelancers deze noodzakelijke begeleiding kunnen bieden. 

 

Jeugdwerk.info 

Met Jeugdwerk.info als Innovatief Netwerk voor Freelancers en Onderzoek wil Wout Schonewille als initiatiefnemer samen met Martin de Groot en Gert Schouten deze begeleiding aan jeugdwerkers gaan bieden. Hiermee proberen ze continuïteit te waarborgen zodat jeugdwerkers niet vastlopen door gebrek aan reflectie, professionele begeleiding en kennisontwikkeling. Naast de begeleiding van de professionele jeugdwerkers biedt Jeugdwerk.info ook Training, Begeleiding en Advisering aan kerken en gemeenten op het gebied van jeugdwerk waardoor er een integrale en structurele investering wordt gedaan in het christelijk jeugdwerk. Hierbij wil Jeugdwerk.info aanvullend zijn op al het goede wat er al gebeurt en biedt daarom een antwoord op de vraag naar meer flexibele inzet van deskundige jeugdwerkers. 

 

Dubbele begeleiding 

“Begeleiding van lokale jeugdwerkers is essentieel.” stelt Martin de Groot, freelance jeugdwerkadviseur. “Er ligt vaak een grote uitdaging voor de jeugdwerker. Lokale gemeenten huren immers niet voor niets een professional in om de vrijwilligers te ondersteunen. Met een helicopterview en inhoudelijke expertise kan Jeugdwerk.info  helpen om de afgesproken doelen te realiseren.” De werkbegeleiding die Jeugdwerk.info gaat bieden richt zich niet alleen op de jeugdwerker maar ook op de gemeente waar de jeugdwerker werkt. Juist omdat het jeugdwerk een samenspel is tussen bevlogen vrijwilligers en een professionele jeugdwerker richt de begeleiding zich op beide aspecten. Martin de Groot heeft een ruime ervaring bij zowel de werving en selectie maar ook bij de begeleiding van jeugdwerkers. Een aantal jaren heeft hij als jeugdwerkadviseur bij JOP diverse lokale jeugdwerkers begeleid. Omdat hij ook zelf jeugdwerker in een lokale gemeente is geweest, weet hij uit ervaring met welke uitdagingen jeugdwerkers te maken krijgen. 

 

Kennisontwikkeling 

Naast het samenspel van jeugdwerker en gemeente is de ontwikkeling van kennis van jeugdwerkers nodig voor de gewenste investering in het jeugdwerk. Gert Schouten: “Zonder ontwikkeling verdor je als jeugdwerker. Daarom moet je blijven groeien in kennis als jeugdwerker”.  Gert weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen en jezelf telkens opnieuw op te laden. Niet alleen als regionale jeugdwerker op de Veluwe maar ook als jeugdwerkadviseur bij JOP heeft hij in de vele contacten met kerkelijke gemeenten gemerkt hoe belangrijk het is om te blijven investeren in kennisontwikkeling. Naast zijn inzet bij Jeugdwerk.info zal Gert als jeugdwerk specialist binnen de JOP hier ook blijvend in investeren. 

 

Initiatief en team 

Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert op verschillende plekken heeft gewerkt en graag samen met ervaren collega’s blijvend wil investeren in christelijk jeugdwerk. Naast de samenwerking met Martin en Gert zijn er nog gesprekken met andere partners die Jeugdwerk.info verder vorm gaan geven.  

 

 

Gouda – Vanaf 1 januari start een nieuwe beweging voor het christelijk jeugdwerk in Nederland. Met een platform voor jeugdwerkers willen de initiatiefnemers de professionals in de kerk ondersteunen en aansluiten bij een meer flexibeler inzet in het jeugdwerk. 

Omdat ze het waard zijn 

Het idee voor jeugdwerk.info ontstond al in 2012 toen duidelijk werd dat het inzetten van lokale jeugdwerkers door fiscale regelgeving problematisch werd. Landelijke jongerenorganisaties hebben moeite met het inzetten van professionals door contractverplichtingen. Lokale gemeenten die een jeugdwerker zelf in dienst nemen kiezen ook vaak voor korte contracten zonder perspectief. Het gevolg is dat de continuïteit ontbreekt in het jeugdwerk en dat capabele jeugdwerkers ander werk moeten zoeken met meer perspectief.  

Naast de beperkingen door wet en regelgeving wordt de inzet van jeugdwerkers, veelal HBO geschoolde professionals, nog te vaak gezien als vrijwilligerswerk. Werken in Gods koninkrijk wordt al snel pro-deo terwijl de meerwaarde en de impact van een goede jeugdwerker overduidelijk is. Naast kwaliteit door professionals pleit Jeugdwerk.info ook voor structurele aandacht voor het jeugdwerk. ‘Durf een koers uit te zetten voor de lange termijn en investeer in een nieuwe generatie’. 

 

Aanvullend en flexibel 

Uitgangspunt voor Jeugdwerk.info is dat het aanvullend moet zijn op alle mooie dingen die al gebeuren in het jeugdwerk. We zien dat er behoefte is aan meer flexibele inzet van jeugdwerkers en dat lukt vaak niet vanuit een organisatie. Jeugdwerkers die als één-pitters werken zijn kwetsbaar en verschralen al snel doordat er te weinig interactie is met collega’s. Voor freelance jeugdwerkers willen we daarom een netwerk bieden voor het delen van kennis en ervaringen maar we bieden ook faciliteiten zoals communicatie, office en administratie die freelancers ontzorgen. Christelijke gemeenschappen die op zoek zijn naar professionals kunnen terecht op Jeugdwerk.info voor instructie, begeleiding en advies. Maar de nadruk ligt op het presenteren van jeugdwerkers die beschikbaar zijn voor projectmatige inzet en daarbij begeleid worden door ervaren begeleiders van Jeugdwerk.info. 

 

Initiatief en team 

Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert gewerkt heeft als hoofd Kenniscentrum bij de HGJB, Coördinator bij STEP in Gouda en als docent jeugdwerk op de Wittenberg. Deze ervaring heeft hij verdiept door de master Jeugdstudies en deze combinatie wil hij nu inzetten voor het jeugdwerk. Het team van Jeugdwerk.info bestaat verder uit Martin de Groot en Gert Schouten, beiden werkzaam bij JOP, Johan en Annelies van der Klooster als missionaire jeugdwerkers en Ramona van den Hoed als lokale jeugdwerker. 


Uit de media:

 

Een samenvatting voor een christelijke levensbeschouwing gebaseerd op Schepping zonder Grens (Wolters, 1988).

Positie

bepaling (1)