Gouda – Vanaf 1 januari start een nieuwe beweging voor het christelijk jeugdwerk in Nederland. Met een platform voor jeugdwerkers willen de initiatiefnemers de professionals in de kerk ondersteunen en aansluiten bij een meer flexibeler inzet in het jeugdwerk. 

Omdat ze het waard zijn 

Het idee voor jeugdwerk.info ontstond al in 2012 toen duidelijk werd dat het inzetten van lokale jeugdwerkers door fiscale regelgeving problematisch werd. Landelijke jongerenorganisaties hebben moeite met het inzetten van professionals door contractverplichtingen. Lokale gemeenten die een jeugdwerker zelf in dienst nemen kiezen ook vaak voor korte contracten zonder perspectief. Het gevolg is dat de continuïteit ontbreekt in het jeugdwerk en dat capabele jeugdwerkers ander werk moeten zoeken met meer perspectief.  

Naast de beperkingen door wet en regelgeving wordt de inzet van jeugdwerkers, veelal HBO geschoolde professionals, nog te vaak gezien als vrijwilligerswerk. Werken in Gods koninkrijk wordt al snel pro-deo terwijl de meerwaarde en de impact van een goede jeugdwerker overduidelijk is. Naast kwaliteit door professionals pleit Jeugdwerk.info ook voor structurele aandacht voor het jeugdwerk. ‘Durf een koers uit te zetten voor de lange termijn en investeer in een nieuwe generatie’. 

 

Aanvullend en flexibel 

Uitgangspunt voor Jeugdwerk.info is dat het aanvullend moet zijn op alle mooie dingen die al gebeuren in het jeugdwerk. We zien dat er behoefte is aan meer flexibele inzet van jeugdwerkers en dat lukt vaak niet vanuit een organisatie. Jeugdwerkers die als één-pitters werken zijn kwetsbaar en verschralen al snel doordat er te weinig interactie is met collega’s. Voor freelance jeugdwerkers willen we daarom een netwerk bieden voor het delen van kennis en ervaringen maar we bieden ook faciliteiten zoals communicatie, office en administratie die freelancers ontzorgen. Christelijke gemeenschappen die op zoek zijn naar professionals kunnen terecht op Jeugdwerk.info voor instructie, begeleiding en advies. Maar de nadruk ligt op het presenteren van jeugdwerkers die beschikbaar zijn voor projectmatige inzet en daarbij begeleid worden door ervaren begeleiders van Jeugdwerk.info. 

 

Initiatief en team 

Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert gewerkt heeft als hoofd Kenniscentrum bij de HGJB, Coördinator bij STEP in Gouda en als docent jeugdwerk op de Wittenberg. Deze ervaring heeft hij verdiept door de master Jeugdstudies en deze combinatie wil hij nu inzetten voor het jeugdwerk. Het team van Jeugdwerk.info bestaat verder uit Martin de Groot en Gert Schouten, beiden werkzaam bij JOP, Johan en Annelies van der Klooster als missionaire jeugdwerkers en Ramona van den Hoed als lokale jeugdwerker. 


Uit de media:

 

Het thema ‘schuldhulpverlening’ is regelmatig door de ChristenUnie op de politieke agenda van Gouda gezet. De afgelopen jaren heeft Anke Huisman verschillende keren aandacht gevraagd voor de lange wachttijd voordat een hulpverleningstraject wordt gestart. Vanuit dezelfde visie heeft op 29 april Wout Schonewille, ondersteund door Jasper Janssen (steunfractielid), art 38 vragen gesteld aan het college van B&W in Gouda.

Onoplosbare schulden

De aanleiding van onze vragen was het onderzoek van de Hogeschool Utrecht en de vragen die de ChristenUnie samen met de PvdA in de Tweede Kamer heeft gesteld. Met name het ‘categoriaal uitsluiten van doelgroepen’ stond hierbij centraal, waarbij staatssecretaris Klijnsma aangaf dat dit niet is toegestaan.

Veel afwijzingen

Uit de beantwoording van de vragen valt op dat er een groot aantal aanvragen voor schuldhulpverlening zijn afgewezen in 2014:

–          Aantal aanvragen: 675 (100%)

–          Alleen informatie verstrekt: -157 (23%)

–          Afgewezen voor ondersteuning: -255 (38%)

–          Aangemeld bij schuldhulpverlener: 262 (39%)

Afhankelijk van hoe je rekent is dus 38% of zelfs 49% afgewezen. De redenen voor deze afwijzing varieert van ‘onvoldoende gegevens’ tot ‘ingetrokken’ of ‘ondersteuning niet mogelijk’. Vanzelfsprekend kunnen we de gemeente Gouda of de schuldhulpverlener niet verantwoordelijk houden voor het gebrek aan motivatie of complexe situaties van deze personen. Tegelijk is het wel de taak van de gemeente om de schuldhulpverlening zo effectief mogelijk in te richten en dit grote aantal afwijzingen roept op z’n minst vragen op.

Wachten op hulp

Wanneer de hulpvraag dan in behandeling wordt genomen ben je er nog niet. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat in het vierde kwartaal de wachttijd is opgelopen tot 6 weken. Dat betekent dus dat iemand die in de schulden zit nog 1,5 maand moet wachten, en dus de schuld oploopt, voordat er hulp geboden wordt. Met het programma ‘De Deurwaarders’ van RTL op het netvlies kan iedereen zich wat een ellende dat geeft. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat Westerbeek als schuldhulpverlener blijkbaar nog steeds de wachttijden niet onder controle heeft.

Preventie

Natuurlijk ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, ook al is het niet altijd hun eigen schuld. Maar als lokale overheid heb je hier wel een taak. Niet alleen voor desbetreffende inwoner van Gouda maar ook voor de samenleving. Het NIBUD heeft uitgerekend dat een huishouden met ernstige schulden ons 100.000 euro kost. Volgens de ChristenUnie is het nodig om meer aandacht te geven aan preventie en te kiezen voor een integrale aanpak van schuldhulpverlening.