Tijdens de Gathering van 17 – 21 november 2021 in Polen zullen we hier onze ervaringen delen. Tot die tijd ben je van harte welkom bij de Conversation.

Meer informatie kun je hier vinden. 

Gouda  ‘Alleen en zonder collega’s is het soms echt taai’ is de reactie van veel jeugdwerkers die in dienst zijn van een lokale kerkJeugdwerkers werken vaak op eenzame plekken zonder team en een organisatie achter zich. Daarom heeft de Protestantse kerk in Nederland een overeenkomst gesloten met Jeugdwerk.info voor de werkbegeleiding van lokale jeugdwerkers.  

 

Lokale jeugdwerker 

In een grotendeels vrijwillige context, mist een jeugdwerker collega’s om te sparren over het werk en de uitdagingen. Omdat veel jeugdwerkers jong zijn en beperkte werkervaring hebbenis begeleiding essentieel voor zowel de jeugdwerker als voor de kwaliteit van het werk. De werkbegeleiding door Jeugdwerk.info bestaat uit coachgesprekkentips en adviezen door een senior jeugdwerker met brede ervaring.  

 

Gemeenten 

Veel kerken hebben weinig ervaring met werkgeverschap en verwachten veel van een jeugdwerkerDaarbij is de bevlogenheid van jeugdwerkers groot en krijgen ze veel vrijheid in de uitvoering van hun taken.  Dit maakt dat het werken in de kerk intensief is en de kans op vastlopen groot. Gemeenten moeten daarom serieus werk maken van goede begeleiding van jeugdwerkers. Als onderdeel van de werkbegeleiding, helpt Jeugdwerk.info ook bij het vaststellen van een werkplan voor een planmatige aanpak en realistische verwachtingen.  

 

Landelijke kerk 

De mobiliteitspool van de Protestantse kerk in Nederland heeft de behoefte aan goede werkbegeleiding voor jeugdwerkers van harte onderstreept. Daarom is er een overeenkomst gesloten met Jeugdwerk.info om alle jeugdwerkers, die vanuit de mobiliteitspool werken in gemeenten, te gaan begeleiden. ‘We zijn blij met het vertrouwen in Jeugdwerk.info maar het is vooral goed nieuws voor de jeugdwerkers. Hierdoor kunnen we samen investeren in een gezond klimaat voor werkers en de jeugd in gemeenten’ aldus Wout Schonewille, coördinator van Jeugdwerk.info