Het thema is ‘Europe’s Younger Generation’ en ik vermoed dat er wel wat ervaring zit in onze groep 🙂.

Agenda 
15.00 Connectie, hoe gaat het met ons?
15.10 Gebed
15.15 Europe’s Younger Generation
In vooral West-Europa zagen we een euro-securalisatie. Met name jongere generaties groeien op met het beeld van een vergrijsde en weinig relevante kerk. Tegelijk zien we een generatie met een spirituele honger, meer nog dan hun ouders die wat meer gericht zijn op consumeren.
  1. Hoe kunnen we de jonge generatie helpen bij de ontdekking dat Gods waarheid een antwoord is op hun spirituele honger?
  2. Hoe kunnen we een veilige ruimte creëren voor jongeren die worstelen met harde levensvragen, identiteit en relaties en hoe krijgen zij vertrouwen in de Bijbel als een betrouwbare gids?
  3. In de artikelen wordt nadrukkelijk gesproken over de uitdaging om het geloof door te geven aan de volgende generatie. Hoe kunnen we ouders helpen in de bewustwording van hun invloed en hun toerusten bij de opvoeding van de nieuwe generatie als discipelen?
  4. Hoe kunnen we bruggen bouwen om de cultuur kloof tussen de postmoderne, globalised jeugdcultuur en de kerk te overbruggen om het Evangelie te delen?
16.15 Gebed
Vanavond zal er tijdens de ‘nacht van gebed’ gebeden worden voor de vervolgde kerk. Laten we dit ook meenemen in onze gebeden:
  1. Laten we bidden dat de kerk de moed, wijsheid en creativiteit krijgt om de cultuur kloof met jongeren te overbruggen.
  2. We willen bidden voor christelijke ouders dat ze hun unieke rol zien in de opvoeding en daarmee de vorming van een nieuwe generatie.
  3. Voor de vervolgde kerk, met name de jongeren, willen we bidden dat ze geduld en vertrouwen krijgen om vol te houden.