Het thema van deze Conversation is Kerkplanting of gemeentestichting.

Agenda 22 april 19.30 uur
Geliefden, want dat zijn we bij de Vader
Met de zon die uitbundig schijnt en onze zielen verwarmd typ ik deze mail. Ik hoop jullie weer te ontmoeten op donderdag 22 april om 19.30 uur. Voor onze meeting als Impact Group stel ik voor:
19.30 uur Connectie, laten we stil staan bij hoe het gaat met ons
19.40 uur Gebed
19.45 uur Church planting in Europe
Het thema van deze meeting is kerkplanting of gemeentestichting. Hierbij luisteren we naar 2 boeiende stemmen via de bijlage te lezen maar vooral naar elkaars input. Hieronder een aantal vragen die ik graag met jullie wil bespreken. Deze vragen zijn altijd gebaseerd op de aangedragen input.
Podcast Qivind Augland
 1. “I believe they have to understand that church planting, or multiplying and reproducing the gospel, disciples, leaders, and new churches, will be the key for the future”. Deze quote van Qivind gaat over de rol van voorgangers en kerkleiders. Herken je dat, ben je het er mee eens? Wat betekent dit voor ons?
 2. In de podcast worden twee jongeren geïntroduceerd die in een soort community leven, Discipleship House; samenleven als christenen, samen bidden en Bijbellezen, ontwikkeling van patronen voor discipelschap en community. Herkennen jullie deze beweging? Wat kunnen wij hiervan leren?
 3. De boodschap van Qivind voor ontmoedigde en teleurgestelde werkers in de kerk; ‘Relax, het is niet jouw kerk of bediening. Het is van God. Geniet van God in jouw persoonlijke leven, blijf dicht bij Hem. Als je het plezier van het leven met God verliest, verlies je ook de vreugde van God in je bediening’ Wat kunnen we leren van dit advies?
 4. Een ander onderwerp in de podcast is het belang van intergenerationele relaties. Hoe kunnen we deze intergenerationele relaties stimuleren in organisaties en kerken?
Artikel Peter Rong
 1. Het verhaal van Peter Rong, zijn komst naar Europa en hoe God de tijd in de gevangenis heeft gebruikt klinkt als een verhaal uit het NT. Heeft God ook bijzondere gebeurtenissen gebruikt in jouw leven om tot Zijn doel te komen met jou?
 2. Kerkplanting zoals beschreven in het verhaal van Peter gaat meer over geloofsgehoorzaamheid dan strategische aanpak. Wat leren we hiervan voor de praktijk van gemeentestichting? Welke kansen zijn er in jouw lokale situatie waar jij op kunt reageren?
 3. Wat raakte jou in het diagnose van Peter tav de zwakte van de kerken in Europa? Herken je deze observatie?
 4. Wat kunnen, volgens jou, Europese kerkleiders leren van kerkleiders uit de ‘Majority World’ (tweede en derde wereld landen)?
20.45 uur Gebed
We nemen graag de tijd voor gebed met onderstaande punten:
 1. Laten we danken voor kerkplantingen in Europa in deze pandemie. En bidden om kracht en bemoediging voor deze kerken en hun leiders.
 2. Een gebed van schuldbelijden, verootmoediging over onze eigenzinnigheid en verdeeldheid in het lichaam van Christus. En vragen of de Geest ons wil leiden op een pad van verzoening en herstel van eenheid.
 3. Gebed voor de christelijke leiders die een nieuwe generatie jongeren coachen in hun passie voor kerkplanting.
 4. Bidden naar God om Zijn Geest voor nieuw leven in de Europa en visie voor een kerk zoals in Handelingen 2.
Hoop jullie in gezondheid te zien as donderdag.
Voor nu een fijn en zonnig weekend.