We willen stilstaan bij het thema ‘Veerkracht’, juist in een tijd waarin we tegen onze grenzen aanlopen, vermoeid of gefrustreerd raken. Laten we elkaar bemoedigen en wijzen op de hoop die we mogen ontdekken in het Paaswonder.

Agenda 26 maart 15.00 uur
Ik stel voor om onderstaande agenda te volgen:
15.00 uur Connectie, we doen een rondje en luisteren naar elkaars wel en wee.
15.20 uur Gebed
15.25 uur Veerkracht
We willen in gesprek gaan over onderstaande vragen, hierbij kan het artikel van Pablo Martinez ons op weg helpen. Deze vind je ook in de bijlage.
  1. Wat heeft je geholpen om veerkrachtig te zijn in het afgelopen jaar?
  2. Hoe heb je geduld, tevredenheid en hoop in deze moeilijke tijden kunnen ontwikkelen?
  3. We hebben in deze tijd allemaal met uitdagingen te maken gehad, verliezen geleden door mensen die ons zijn ontvallen, activiteiten die gestopt zijn of dromen die verdwenen. Hebben jullie de tijd genomen om hierbij stil te staan, te rouwen?
  4. In het artikel stelt Pablo de vraag ‘Hoe bouw je een geloof dat obstakels overwint en volhoud temidden van grote moeilijkheden?’ Wat zou jouw antwoord zijn?
16.00 uur Discipelschap
Op basis van de podcast die je hier kunt luisteren of waarvan je de tekst kunt lezen in de bijlage willen we stilstaan bij onderstaande vragen.
  1. ​In deze tijden die veerkracht vereisen, waar heb jij Gods trouw gezien?
  2. Op welke manier is volgens jou de kerk verbonden gebleven met mensen en trouw aan haar missie, de afgelopen jaren?
  3. Welke moeite heb jij ervaren om jezelf en anderen te leiden in discipelschap?
16.20 uur Gebed
Laten we tijd nemen voor gebed en stilstaan bij:
  • Gods trouw en belofte, juist in moeilijke tijden
  • Gebed om kracht en leiding voor mensen die ontmoedigd raken
  • Onze vraag aan God om ons te laten groeien in veerkracht
Tot vrijdag, ik zie er naar uit.