,

‘Begeleiding van jeugdwerkers essentieel’

Gouda – Jeugdwerk.info als nieuw initiatief in christelijk jeugdwerk gaat lokale jeugdwerkers begeleiden. Naast de vragen uit het werkveld voor begeleiding speelt ook mee dat JOP per februari geen inhoudelijke begeleiding meer gaat bieden. Een aantal ervaren jeugdwerkadviseurs wil de continuïteit van deze begeleiding, en daarmee de kwaliteit van het jeugdwerk in gemeenten, garanderen.  

Begeleiding 

Met het besluit van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in april 2016 is de reorganisatie van de Dienstenorganisatie in gang gezet. Consequenties van deze besluitvorming is dat naast het afscheid van de gemeenteadviseurs ook de begeleiding aan professionele jeugdwerkers stopt. JOP verzorgde zowel werkbegeleiding aan jeugdwerkers die vanuit de Dienstenorganisatie geplaatst zijn in lokale gemeenten, als aan jeugdwerkers die in dienst zijn van lokale gemeenten. Deze werkbegeleiding richtte zich op de persoonlijke coaching  en op inhoudelijke ondersteuning van het werkplan. Door de reorganisatie van de Dienstenorganisatie, kan JOP deze begeleiding vanaf februari 2017 niet meer verzorgen. In het najaar is hier door JOP op geanticipeerd door het leggen van contact met ervaren jeugdwerkadviseurs die als freelancers deze noodzakelijke begeleiding kunnen bieden. 

 

Jeugdwerk.info 

Met Jeugdwerk.info als Innovatief Netwerk voor Freelancers en Onderzoek wil Wout Schonewille als initiatiefnemer samen met Martin de Groot en Gert Schouten deze begeleiding aan jeugdwerkers gaan bieden. Hiermee proberen ze continuïteit te waarborgen zodat jeugdwerkers niet vastlopen door gebrek aan reflectie, professionele begeleiding en kennisontwikkeling. Naast de begeleiding van de professionele jeugdwerkers biedt Jeugdwerk.info ook Training, Begeleiding en Advisering aan kerken en gemeenten op het gebied van jeugdwerk waardoor er een integrale en structurele investering wordt gedaan in het christelijk jeugdwerk. Hierbij wil Jeugdwerk.info aanvullend zijn op al het goede wat er al gebeurt en biedt daarom een antwoord op de vraag naar meer flexibele inzet van deskundige jeugdwerkers. 

 

Dubbele begeleiding 

“Begeleiding van lokale jeugdwerkers is essentieel.” stelt Martin de Groot, freelance jeugdwerkadviseur. “Er ligt vaak een grote uitdaging voor de jeugdwerker. Lokale gemeenten huren immers niet voor niets een professional in om de vrijwilligers te ondersteunen. Met een helicopterview en inhoudelijke expertise kan Jeugdwerk.info  helpen om de afgesproken doelen te realiseren.” De werkbegeleiding die Jeugdwerk.info gaat bieden richt zich niet alleen op de jeugdwerker maar ook op de gemeente waar de jeugdwerker werkt. Juist omdat het jeugdwerk een samenspel is tussen bevlogen vrijwilligers en een professionele jeugdwerker richt de begeleiding zich op beide aspecten. Martin de Groot heeft een ruime ervaring bij zowel de werving en selectie maar ook bij de begeleiding van jeugdwerkers. Een aantal jaren heeft hij als jeugdwerkadviseur bij JOP diverse lokale jeugdwerkers begeleid. Omdat hij ook zelf jeugdwerker in een lokale gemeente is geweest, weet hij uit ervaring met welke uitdagingen jeugdwerkers te maken krijgen. 

 

Kennisontwikkeling 

Naast het samenspel van jeugdwerker en gemeente is de ontwikkeling van kennis van jeugdwerkers nodig voor de gewenste investering in het jeugdwerk. Gert Schouten: “Zonder ontwikkeling verdor je als jeugdwerker. Daarom moet je blijven groeien in kennis als jeugdwerker”.  Gert weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te blijven ontwikkelen en jezelf telkens opnieuw op te laden. Niet alleen als regionale jeugdwerker op de Veluwe maar ook als jeugdwerkadviseur bij JOP heeft hij in de vele contacten met kerkelijke gemeenten gemerkt hoe belangrijk het is om te blijven investeren in kennisontwikkeling. Naast zijn inzet bij Jeugdwerk.info zal Gert als jeugdwerk specialist binnen de JOP hier ook blijvend in investeren. 

 

Initiatief en team 

Jeugdwerk.info is een initiatief van Wout Schonewille die als jeugdwerk expert op verschillende plekken heeft gewerkt en graag samen met ervaren collega’s blijvend wil investeren in christelijk jeugdwerk. Naast de samenwerking met Martin en Gert zijn er nog gesprekken met andere partners die Jeugdwerk.info verder vorm gaan geven.  

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie