Wanneer het alcoholgebruik in kerkelijk jeugdwerk bespreekbaar wordt gemaakt, variëren de reacties vaak van: ‘Denk je echt dat dit gebeurt bij onze jongeren?’ tot: ‘belachelijk, je moet onze kinderen niet zo criminaliseren’.

5 redenen waarom je geen grenzen moet stellen aan alcoholgebruik: