,

Rake uitspraken

Het samenvatten van de veelheid van woorden is monnikkenwerk. En dat is toch teveel gevraagd van een protestant. Daarom beperk ik me tot enkele rake uitspraken of samenvattingen van de lezingen.

De katholieke bisschop Kaspers:
Wat ons ook scheidt als Orthodox, Protestants and Katholieke christenen, de belijdenis van ons geloof in Jezus Christus bindt ons samen.
We zullen ons moeten realiseren dat wij geen eenheid realiseren. Het is een gave van Gods Geest.
De eenheid van de kerk is geen doel in zichzelf. Niemand, zelfs de kerk niet, leeft voor zichzelf. Het gebed van Jezus om eenheid had als doel dat de wereld in Hem gelooft.

Voorzitter van de CEC, ds. Clermont:
Niemand van ons wil het Licht van Christus verduisteren, in de weg staan. Maar ondanks de vele beloften van God, het werk van de Geest en de opdracht van Christus lukt het ons nog steeds niet om eenheid te vinden. Hoe dan ook, het opsommen van een veelheid aan moeilijkheden en verschillen is het slechtste wat we kunnen doen. Wat wij nodig hebben, wat de wereld nodig heeft zijn getuigenissen en tekenen. Wij moeten de moed vinden om onze schuld te belijden en ons laten verlichten door de Geest van God die ons zal leiden in een nieuw leven.

De oecumenische patriarch Bartholomew:
De fundamenten van een nieuwe Europa kunnen niet alleen politiek, cultureel en nationaal zijn. Daarom zullen wij met onze beste krachten werken aan een humaan en sociaal Europa, verlicht door het eeuwige en onvervangbare licht van Christus.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie